Tuesday, 22 September 2009

उरणचे काही गणपती...

आमच्या घरचा गणपती

आमच्या घरचा गणपती

सार्वजनीक गणपती (माझा आवडता)

खूपच सुंदर मुर्ती आहे (एकदम जीवंत)

सार्वजनीक गणपती

सार्वजनीक गणपती

सार्वजनीक गणपती

सार्वजनीक गणपती

सार्वजनीक गणपती

No comments:

Post a Comment